11. 9. 2023

ÚZSVM Brno: Seznam nemovitostí s nedostatečnou identifikací k 1.8.2023