6. 9. 2023

ÚZSVM Brno: Seznam nemovitostí s nedostatečnou identifikací k 1.8.2023

vyvěšeno svěšeno obsah
06. 09. 2023 01. 01. 2023 příloha