2012

Dětský den

Dětský karneval

Dívčí válka - divadelní představení

Dlabání dýní a uspávání broučků

Drákyáda

Hasiči - okrsková soutěž

Kácání mája

Kuličkiáda

Maškarní bál

Myslivecký ples

Portáši a Hostýnský Yetti

Portášské slavnosti Valašské Bystřice

Posezení pro seniory

První školní den

Rusava - Leden 2012

Rusavjan na folkrórním odpoledni

Rusavská 50ka

Sekaná párty

Valašský bál

Vítání občánků

Vodění medvěda